Inlichtingen over de school

naam Stedelijke Basisschool - Optimist
adres Quebecstraat 3
2030 ANTWERPEN
telefoon 03-292.97.97
fax 03-292.97.98
e-mail optimist@so.antwerpen.be
website http://www.stedelijkonderwijs.be/optimist
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen
directeur Linda BEKAERT
CLB Stedelijk CLB Antwerpen
Scholengemeenschap SG Stedelijk basisonderwijs Antwerpen -
instellingsnummer 61754
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Quebecstraat 3 , 2030 ANTWERPEN
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon lager onderwijs
2. Doctor Decrolystraat 2 , 2030 ANTWERPEN
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs