Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Van Asbroeck
adres Wilgstraat 1
1090 JETTE
telefoon 02-426.97.69
fax 02-426.97.69
e-mail johancomhair@gbsjette.be
website https://sites.google.com/a/gbsjette.be/van-asbroeck
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Jette
directeur Johan COMHAIR
CLB CLB N-Brussel
Scholengemeenschap Spectrum
instellingsnummer 61978
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Wilgstraat 1 , 1090 JETTE
gewoon lager onderwijs
2. Stanislas Legrellestraat 3 , 1090 JETTE
gewoon lager onderwijs
3. Hubert Van Eepoelstraat 3 , 1090 JETTE
gewoon kleuteronderwijs
4. Berréstraat 23 , 1090 JETTE
gewoon kleuteronderwijs