Inlichtingen over de school

naam Stedelijke Basisschool Musica
adres Lange Riddersstraat 48
2000 ANTWERPEN
telefoon 03-201.51.20
e-mail musica@so.antwerpen.be
website http://www.stedelijkonderwijs.be/musica
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen
directeur Saskia VAN HOEYLANDT
CLB Stedelijk CLB Antwerpen
Scholengemeenschap SG Stedelijk basisonderwijs Antwerpen -
instellingsnummer 6213
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Lange Riddersstraat 48 , 2000 ANTWERPEN
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Bervoetstraat 31 , 2000 ANTWERPEN
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs