Inlichtingen over de school

naam VBS Sint-Maria
adres Lange Kongostraat 21
2060 ANTWERPEN
telefoon 03-235.66.43
e-mail sint-maria@cksa.be
website http://www.st-maria-antwerpen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW CKSA
directeur Koen TUBEECKX
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Scholengemeenschap CKSA Bao één
instellingsnummer 6346
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Lange Kongostraat 21 , 2060 ANTWERPEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs