Inlichtingen over de school

naam Stedelijke kleuterschool -De Bijtjes
adres Offerandestraat 60
2060 ANTWERPEN
telefoon 03-334.39.80
e-mail debijtjes@so.antwerpen.be
website http://www.bijtjesschool.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen
directeur Kathy Mertens
CLB Stedelijk CLB Antwerpen
Scholengemeenschap SG Stedelijk basisonderwijs Antwerpen -
instellingsnummer 6511
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Offerandestraat 60 , 2060 ANTWERPEN
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs