Inlichtingen over de school

naam Stedelijke Lagere School De Tandem
adres Pestalozzistraat 5
2020 ANTWERPEN
telefoon 03-293.24.24
fax 03-293.24.29
e-mail lager.pestalozzistraat@so.antwerpen.be
website http://www.stedelijkonderwijs.be/detandem
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen
directeur Chantal CORREMANS
CLB Stedelijk CLB Antwerpen
Scholengemeenschap SG Stedelijk basisonderwijs Antwerpen -
instellingsnummer 6643
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pestalozzistraat 5 , 2020 ANTWERPEN
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon lager onderwijs
2. Louis Straussstraat z/n , 2020 ANTWERPEN
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon lager onderwijs