Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Domino
adres Jan De Voslei 23_A
2020 ANTWERPEN
telefoon 03-237.62.63
fax 03-237.62.63
e-mail domino@cksa.be
website http://www.basisschooldomino.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW CKSA
directeur Katja VAN DEN BERGEN
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Scholengemeenschap CKSA Bao Twee
instellingsnummer 6676
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Jan De Voslei 23_A , 2020 ANTWERPEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs