Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Het Schrijvertje
adres Guido Gezellestraat 10
2400 MOL
telefoon 014-31.11.50
fax 014-32.12.78
e-mail directie@bshetschrijvertje.be
website http://www.bshetschrijvertje.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Fluxus
directeur Anne Van Limbergen
CLB GO! CLB Fluxus
Scholengemeenschap SG GO BAO Fluxus regio Kempen
instellingsnummer 687
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Guido Gezellestraat 10 , 2400 MOL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs