Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Sancta Maria
adres Pieter De Ridderstraat 5
2100 DEURNE
telefoon 03-324.55.93
e-mail directie.sanctamaria@sgkod.be
website http://www.sanctamaria-deurne.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOD
directeur De Ranter K Olyslaegers Tine
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Scholengemeenschap vzw Katholiek Onderwijs Deurne
instellingsnummer 7344
verslagen schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pieter De Ridderstraat 5 , 2100 DEURNE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Coeveltstraat 7_A , 2100 DEURNE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
3. Gallifortlei 146 , 2100 DEURNE
gewoon lager onderwijs