Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -De Horizon
adres Sint Jozeflei 18
2390 WESTMALLE
telefoon 03-312.08.85
e-mail directie@gbsmalle.be
website http://www.basisschooldehorizon.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Malle
directeur Ellen De Roo
CLB Vrij CLB 1 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap De Voorkempen
instellingsnummer 7674
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Sint Jozeflei 18 , 2390 WESTMALLE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs