Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Mariagaarde
adres Oude Molenstraat 11
2390 WESTMALLE
telefoon 03-312.18.16
fax 03-312.18.16
e-mail directie@basisschoolmariagaarde.be
website http://www.basisschoolmariagaarde.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW OZCS Midden-Kempen
directeur Ingrid LAURYSSENS
CLB Vrij CLB 1 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap Boemerang
instellingsnummer 7708
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Oude Molenstraat 11 , 2390 WESTMALLE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs