Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School -Immaculata
adres Smekenstraat 12
2390 MALLE
telefoon 03-309.16.74
e-mail directie@immaculata-oostmalle.be
website http://www.immaculata-oostmalle.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW OZCS Midden-Kempen
directeur Carine WENS
CLB Vrij CLB 1 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap De Roos
instellingsnummer 7716
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Smekenstraat 12 , 2390 MALLE
gewoon lager onderwijs