Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -De Kiekeboes
adres Kerkstraat 7
2980 ZOERSEL
telefoon 03-298.08.28
e-mail directie@dk.zoersel.be
website http://www.zoersel.be/de.kiekeboes
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Zoersel
directeur Peter LACANTE
CLB Vrij CLB 1 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap Gemeente Zoersel
instellingsnummer 7757
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kerkstraat 7 , 2980 ZOERSEL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs