Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool De Knipoog
adres Schoolstraat 17
2520 RANST
telefoon 03-475.14.48
fax 03-475.98.15
e-mail secretariaat.gbsranst@ranst.be
website http://www.glsdeknipoog.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Ranst
directeur Veronique Verheyen
CLB Vrij CLB 2 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap ZAWORA
instellingsnummer 8201
verslagen schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Schoolstraat 17 , 2520 RANST
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs