Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Mariaschool
adres Bergstraat 12
2280 GROBBENDONK
telefoon 014-51.29.29
e-mail adm@mariaschoolgrobbendonk.be
website http://www.mariaschoolgrobbendonk.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW OZCS Zuid-Kempen
directeur Tom BELMANS
CLB Vrij CLB 1 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap DIAMANT
instellingsnummer 8458
verslagen schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bergstraat 12 , 2280 GROBBENDONK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs