Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Heilig Graf
adres Apostoliekenstraat 26
2300 TURNHOUT
telefoon 014-41.18.87
e-mail apo.directie@heilig-graf.be
website http://www.heilig-graf.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Instituut van het Heilig Graf
directeur Kristel Van Sweevelt
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap Basisscholen Heilig Graf
instellingsnummer 8541
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Apostoliekenstraat 26 , 2300 TURNHOUT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs