Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Klein Seminarie
adres Vrijheid 234
2320 HOOGSTRATEN
telefoon 03-340.40.45
fax 03-340.40.43
e-mail marjan.putman@klein-seminarie.be
website http://www.klein-seminarie.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur KOBA Hoogstraten
directeur Marjan PUTMAN
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap Jong Markdal
instellingsnummer 8698
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Vrijheid 234 , 2320 HOOGSTRATEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs