Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Qworzo
adres Markt 17
2330 MERKSPLAS
telefoon 014-63.34.93
fax 014-63.33.74
e-mail info@qworzo.be
website http://www.qworzo.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Merksplas
directeur Liesbeth Van den Broeck
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap De Schakel
instellingsnummer 8748
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Markt 17 , 2330 MERKSPLAS
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs