Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Delta
adres Van der Bekenlaan 40
2360 OUD-TURNHOUT
telefoon 014-45.36.75
e-mail directie@bs-delta.be
website http://www.bs-delta.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOOT
directeur Sophie Schellekens
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap SCHOT
instellingsnummer 8847
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Van der Bekenlaan 40 , 2360 OUD-TURNHOUT
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs