Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Wegwijzer
adres Streepstraat 2
2200 MORKHOVEN
telefoon 014-26.35.05
e-mail directie@vbs-dewegwijzer-morkhoven.be
website http://www.vbs-dewegwijzer-morkhoven.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOBA Zuiderkempen
directeur Liesbeth EYKENS
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap Nete en Wimp
instellingsnummer 9191
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Streepstraat 2 , 2200 MORKHOVEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Rode-Leeuwstraat 14 , 2200 MORKHOVEN
gewoon lager onderwijs