Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School - Sint-Jan
adres Pastoriestraat 26
2222 WIEKEVORST
telefoon 014-26.09.83
fax 014-26.70.65
e-mail secretariaat@sintjanschool.be
website http://www.sintjanschool.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW christelijke scholen Briljant
directeur Christel LAMBRECHTS
CLB CLB Het Kompas
Scholengemeenschap Briljant Basisonderwijs
instellingsnummer 9217
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pastoriestraat 26 , 2222 WIEKEVORST
gewoon lager onderwijs