Inlichtingen over de school

naam Stedelijke Basisschool -De Burgstraat
adres Burgstraat 23
2440 GEEL
telefoon 014-56.64.40
e-mail de.burgstraat@geel.be
website http://burgstraat.sbsgeel.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Stadsbestuur van Geel
directeur Kris KARREMANS
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap Stedelijk Onderwijs Geel
instellingsnummer 9341
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Burgstraat 23 , 2440 GEEL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs