Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool
adres Schoolstraat 43
2275 GIERLE
telefoon 014-55.76.01
fax 014-55.21.02
e-mail gbschool@lille.be
website http://www.schoolgierle.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Lille
directeur Ivo SNELS
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap LOV
instellingsnummer 9423
verslagen schooljaar 2016-2017:
- paritair college bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
- opvolging paritair college bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Schoolstraat 43 , 2275 GIERLE
gewoon kleuteronderwijs
2. Ursulinenstraat 13 , 2275 GIERLE
gewoon lager onderwijs