Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Trapop
adres Laarstraat 1
2470 RETIE
telefoon 014-37.83.13
e-mail directie@trapop.be
website http://www.trapop.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOBArT
directeur Margareta VERWAEST
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap De ARK
instellingsnummer 9481
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Laarstraat 1 , 2470 RETIE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs