Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -De Bosmier
adres Streekweg 11
2490 BALEN
telefoon 014-74.42.80
e-mail directie.debosmier@balen.be
website http://www.debosmier.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Balen
directeur Greet SNOEKX
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap Gemeentelijke Basisscholen Balen
instellingsnummer 9531
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Streekweg 11 , 2490 BALEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs