Inlichtingen over de inrichtende macht

naam Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
adres Gouvernementstraat 1
9000 GENT
telefoon 09-267.74.00
fax 09-267.74.97
e-mail kristel.de.boevere@oost-vlaanderen.be
website http://www.oost-vlaanderen.be
bestuur
directeur
instellingsnummer 960088
verslagen