Inlichtingen over de inrichtende macht

naam VZW"Sint-Jorisbasisschool"
adres Naamsesteenweg 355
3001 HEVERLEE
telefoon 016-39.91.21
e-mail secretariaat@ic.annuntiaten.be
website http://www.hhscholen.be
bestuur
directeur Alfons Hertsens
instellingsnummer 961839
verslagen