Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School -Sint-Ursula Klim Op
adres Mechelsestraat 25
2500 LIER
telefoon 03-491.92.35
e-mail directie.lager@klimoplier.be
website http://www.campussintursula.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur KOBA HeLi
directeur Steven Vandevoort
CLB Vrij CLB 2 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap De 3 Neten
instellingsnummer 9639
verslagen schooljaar 2017-2018:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Mechelsestraat 25 , 2500 LIER
gewoon lager onderwijs