Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Goezo !
adres Kessel-Dorp 42_A
2560 KESSEL
telefoon 03-410.01.50
fax 03-488.15.03
e-mail directie.kessel@goezo.be
website http://www.goezo.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Nijlen
directeur Guido NELISSEN
CLB Vrij CLB 2 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap Goezo
instellingsnummer 9671
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kessel-Dorp 42_A , 2560 KESSEL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs