Buitengewoon basisonderwijs

Zoeken op type

  • Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.
  • Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
  • Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
  • Type 4: voor kinderen met een motorische beperking
  • Type 5: voor kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiĆ«le setting
  • Type 6: voor kinderen met een visuele beperking
  • Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
  • Type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015)

Voor type basisaanbod bestaat geen kleuteronderwijs.

Zoeken op deelgemeente, fusiegemeente, postcode

Selecteer je deelgemeente, fusiegemeente, postcode, provincie in een lijst van alle scholen met buitengewoon basisonderwijs.

Meest nabije school

Je hebt recht op een tussenkomst in de vervoerkosten, of op gratis collectief vervoer voor je kind, als je het inschrijft in de meest nabijgelegen school voor buitengewoon onderwijs van het onderwijsnet waar jij voor kiest.

Bereken de afstand vanaf je woning of opstapplaats en bekijk voor welke scholen je kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Extra informatie

Verwante pagina's