Scholen zoeken via de structuur van het voltijds gewoon secundair onderwijs

Eerste graad

Vind scholen die de 1ste graad organiseren: het 1ste leerjaar A, het 1ste leerjaar B, het 2de leerjaar van de 1ste graad en het beroepsvoorbereidend leerjaar.

Tweede en derde graad

Klik op een onderwijsvorm. Je vindt een overzicht van studiegebieden, studierichtingen en de scholen die ze aanbieden:

  • Aso: algemeen secundair onderwijs
  • Bso: beroepssecundair onderwijs
  • Kso: kunstsecundair onderwijs
  • Tso: technisch secundair onderwijs

Experiment modulair onderwijs in het bso

Vind een lijst van scholen met modulair onderwijs.

Klik op een studiegebied. Je vindt een lijst met opleidingen en de scholen die ze aanbieden.

Secundair-na-secundair (Se-n-Se)

Klik op een opleiding en vind de scholen die ze aanbieden.

Overzicht studiegebieden

Klik op een studiegebied en vind een overzicht van alle studierichtingen en alle modulaire opleidingen - over alle onderwijsvormen heen - en de scholen die ze aanbieden.