7de leerjaren in het secundair onderwijs

7de leerjaar gericht op hoger onderwijs - bso

7de leerjaren gericht op arbeidsmarkt – bso

7de leerjaren tso en kso (gericht op arbeidsmarkt - het vroegere Secundair-na-Secundair of Se-n-Se)