Scholen zoeken via de structuur van het voltijds gewoon secundair onderwijs

Eerste graad

Vind scholen die de 1ste graad organiseren: het 1ste leerjaar A, het 1ste leerjaar B, het 2de leerjaar A en het 2de leerjaar B.

Tweede en derde graad

Klik op een onderwijsvorm. Je vindt een overzicht van studiegebieden, studierichtingen en de scholen die ze aanbieden:

  • Aso: algemeen secundair onderwijs
  • Bso: beroepssecundair onderwijs
  • Kso: kunstsecundair onderwijs
  • Tso: technisch secundair onderwijs

Secundair-na-secundair (Se-n-Se)

Klik op een opleiding en vind de scholen die ze aanbieden.

Duaal leren

Duaal leren kan in scholen met voltijds technisch en beroepssecundair onderwijs, centra voor deeltijds onderwijs, Syntra-campussen en buso-scholen opleidingsvorm 3 en 4.

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers

Scholen met jongeren die nog niet lang in Belgiƫ wonen en die het Nederlands niet of onvoldoende onder de knie hebben, kunnen onthaalonderwijs organiseren.

Vind scholen met een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers.

Overzicht studiegebieden

Klik op een studiegebied en vind een overzicht van alle studierichtingen en alle modulaire opleidingen - over alle onderwijsvormen heen - en de scholen die ze aanbieden.