Scholen zoeken via de structuur van het voltijds gewoon secundair onderwijs

Eerste graad

Vind scholen die de 1ste graad organiseren: het 1ste leerjaar A en het 1ste leerjaar B. In het 2de leerjaar A en het 2de leerjaar B kan je zoeken per (combinatie van) basisoptie(s).

Tweede graad en eerste leerjaar van de derde graad

Klik op een finaliteit. Je vindt een overzicht van studiedomeinen, studierichtingen en de scholen die ze aanbieden:

Derde graad (in 2023-2024 alleen nog het tweede leerjaar van de derde graad)

Klik op een onderwijsvorm. Je vindt een overzicht van studiegebieden, studierichtingen en de scholen die ze aanbieden:

  • Aso: algemeen secundair onderwijs
  • Bso: beroepssecundair onderwijs
  • Kso: kunstsecundair onderwijs
  • Tso: technisch secundair onderwijs

Duaal leren

Duaal leren kan in scholen met voltijds technisch en beroepssecundair onderwijs, centra voor deeltijds onderwijs, Syntra-campussen en buso-scholen opleidingsvorm 3 en 4.

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers

Scholen met jongeren die nog niet lang in België wonen en die het Nederlands niet of onvoldoende onder de knie hebben, kunnen onthaalonderwijs organiseren.

Vind scholen met een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers.

Overzicht studiedomeinen en studiegebieden

Klik op een studiedomein van de 2de graad en vind een overzicht van alle studierichtingen van de 2de graad – over alle finaliteiten heen – en de scholen die ze aanbieden.

Klik op een studiegebied van de 3de graad en vind een overzicht van alle studierichtingen en alle modulaire opleidingen van de 3de graad - over alle onderwijsvormen heen - en de scholen die ze aanbieden.