Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - De Kolibrie
adres Markgravelei 149
2018 Antwerpen
telefoon 03 432 02 60
e-mail dekolibrie@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/dekolibrie
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Tom BLOMMAERTS
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 10223
herstructureringen Afsplitsing naar 10264 op 01/09/1991
Afsplitsing van 6171 op 01/09/1991

Vestigingen basisonderwijs

1. Markgravelei 149, 2018 Antwerpen

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar
2. Sint-Hubertusstraat 13, 2600 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas