Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - De Boomhut
adres Ramskapellestraat 43
2600 Antwerpen
telefoon 03 334 43 70
e-mail deboomhut@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/deboomhut
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Stefanie TROUSSE
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 10231

Vestigingen basisonderwijs

1. Ramskapellestraat 43, 2600 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar