Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - Leopold III
adres Mellinetplein 13
2600 Antwerpen
telefoon 03 502 08 40
e-mail leopold3@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/leopold3
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Dirk BICKER
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 10249

Vestigingen basisonderwijs

1. Mellinetplein 13, 2600 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar