Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - Fruithof
adres Flor Alpaertsstraat 45
2600 Antwerpen
telefoon 03 432 41 30
e-mail fruithof@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/fruithof
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Petra AVERMAETE
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 10256

Vestigingen basisonderwijs

1. Flor Alpaertsstraat 45, 2600 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar