Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - De Letter
adres Letterkundestraat 39
2610 Antwerpen
telefoon 03 292 22 10
e-mail deletter@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/deletter
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Cindy VAN CAMPENHOUT
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 10371

Vestigingen basisonderwijs

1. Letterkundestraat 39, 2610 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar