Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - Prins Boudewijn
adres Spoorweglaan 145
2610 Antwerpen
telefoon 03 432 30 10
e-mail prinsboudewijn@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/prinsboudewijn
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Ann VAN ELVEN
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 10397
herstructureringen Afsplitsing naar 131045 op 01/09/2014

Vestigingen basisonderwijs

1. Spoorweglaan 145, 2610 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar