School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
campus de helix¹
adres
Rijksweg 357
3630 Maasmechelen
telefoon
089 77 99 50
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Jozef Buekers
instellingsnummer
109991
herstructureringen
Fusie van 39685 op 01/09/1998
Fusie van 39693 op 01/09/1998

Vestigingen secundair onderwijs

1. Rijksweg 357, 3630 Maasmechelen
1ste graad
1ste leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen 4 5-6
Latijn 4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wetenschappen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Moderne talen 3 -
Natuurwetenschappen 3 -