Basisschool

naam Vrije Basisschool Sint-Augustinus
adres Driehoekstraat 42
9660 Brakel
telefoon 055 42 35 79
fax 055 42 88 40
e-mail sab-basisschool@vbsab.be
website www.sintaugustinus-brakel.be
onderwijsnet Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur Philip Van Santen
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 110239
herstructureringen Fusie van 24034 op 01/09/1998
Fusie van 24042 op 01/09/1998

Vestigingen basisonderwijs

1. Driehoekstraat 42, 9660 Brakel

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar