Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - Polderstadschool
adres Veerdamlaan 15
2660 Antwerpen
telefoon 03 820 18 20
e-mail polderstad@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/polderstad
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Ann VAN NECK
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 11114

Vestigingen basisonderwijs

1. Veerdamlaan 15, 2660 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar
2. Lambrechtsstraat 19, 2660 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas