Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - Het Kompas
adres Montessoristraat 15
2660 Antwerpen
telefoon 03 432 30 80
e-mail hetkompas@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/hetkompas
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Nicole BENOY
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 11148
herstructureringen Opslorping van 11122 op 01/10/1990

Vestigingen basisonderwijs

1. Montessoristraat 15, 2660 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar