Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - Accent
adres Jules Baeckelmanslaan 29
2660 Antwerpen
telefoon 03 291 13 70
e-mail accent@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/accent
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Greet TANGHE
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 11155

Vestigingen basisonderwijs

1. Jules Baeckelmanslaan 29, 2660 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar
2. Romestraat 20, 2660 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas