School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Atheneum Wispelberg
adres
Wispelbergstraat 2
9000 Gent
telefoon
09 268 72 10
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur
Hilde Van Beveren
instellingsnummer
112102
herstructureringen
Fusie van 37051 op 01/09/1999
Fusie van 37192 op 01/09/1999

Vestigingen secundair onderwijs

1. Wispelbergstraat 2, 9000 Gent
1ste graad
1ste leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Kunst en creatie
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen 4 5-6
Latijn 4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Moderne talen 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
2. Neermeerskaai 1, 9000 Gent
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Humane wetenschappen 4 5-6
Latijn 4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
5. Offerlaan 1, 9000 Gent
1ste graad
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Kunst en creatie
Moderne talen en wetenschappen