Basisschool

naam
Vrije Basisschool - Helibel Lille
adres
Sint-Hubertusstraat 3
3910 Sint-Huibrechts-Lille
telefoon
011 64 57 82
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Annemie VAES
instellingsnummer
123075
herstructureringen
Fusie van 14472 op 01/09/2004
Fusie van 14423 op 01/09/2004
Afsplitsing naar 129973 op 01/09/2013

Vestigingen basisonderwijs

1. Sint-Hubertusstraat 3, 3910 Sint-Huibrechts-Lille

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar