School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam Sint-Lodewijkscollege
adres Magdalenastraat 30
8200 Brugge
telefoon 050 40 68 40
fax 050 40 68 50
e-mail humaniora@sint-lodewijkscollege.be
website www.sint-lodewijkscollege.be
onderwijsnet Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur Koenraad Seynaeve
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 123802
herstructureringen Defusie na fusie van 34157 op 01/09/2005
Defusie na fusie van 112722 op 01/09/2005

Vestigingen secundair onderwijs

Magdalenastraat 30, 8200 Brugge
1ste graad
1ste leerjaar A
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 3-4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Grieks-Latijn 3-4 5-6
Grieks-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen 3-4 5-6
Latijn 3-4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wetenschappen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6