School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam Humaniora Voorzienigheid
adres Demerstraat 12
3290 Diest
telefoon 013 33 45 84
fax 013 32 64 90
e-mail luc.peirelinck@ksdiest.be
website www.ksdiest.be
onderwijsnet Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur Luc Peirelinck
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 126284
herstructureringen Defusie na fusie van 32433 op 01/09/2007
Defusie na fusie van 32441 op 01/09/2007

Vestigingen secundair onderwijs

Demerstraat 12, 3290 Diest
1ste graad
1ste leerjaar A
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Moderne talen en wetenschappen
Sport
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 3-4 -
Grieks-Latijn 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 -
Latijn 3-4 -
Wetenschappen 3-4 -
Peetersstraat 14, 3290 Diest
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Humane wetenschappen - 5
Rozengaard, Diest
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Grieks-Latijn - 6
Grieks-wiskunde - 6
Humane wetenschappen - 6
Latijn-wiskunde - 6
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Mariëndaalstraat 44, 3290 Diest
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie-wiskunde - 5
Grieks-Latijn - 5
Grieks-wiskunde - 5
Humane wetenschappen - 5
Latijn-wetenschappen - 5
Wetenschappen-wiskunde - 5