Autonome lagere school

naam Vrije Lagere school Arkorum 04 Vrije Centrumschool College-Grauwzusters
adres Zuidstraat 33
8800 Roeselare
telefoon 051 26 47 33
e-mail william.doom@arkorum.be
website www.vcsr.be
onderwijsnet Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur William DOOM
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 126375
herstructureringen Fusie van 19984 op 01/09/2007
Fusie van 20057 op 01/09/2007
overheveling naar 20016 op 01/09/2008

Vestigingen basisonderwijs

1. Zuidstraat 33, 8800 Roeselare

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar
2. Polenplein 21, 8800 Roeselare

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar