Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - De Kleurenboom
adres Pastoor Goetschalckxstraat 57
2180 Antwerpen
telefoon 03 502 18 50
e-mail dekleurenboom@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/dekleurboom
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Martine VAN DER MEULEN
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 128702
herstructureringen Afsplitsing van 6941 op 01/09/2010

Vestigingen basisonderwijs

1. Pastoor Goetschalckxstraat 57, 2180 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar